A A A

Odżelaziacze wody

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością odżelaziacze wodymanganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu - od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Odżelazianie wody i usuwanie z niej manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

 

Proces technologiczny odżelaziania wody i usuwania z niej manganu składa się z:

- napowietrzania wody surowej (za pomocą inżektora w przypadku mniejszych wydajności stacji lub

za pomocą sprężarki i mieszacza wodno-powietrznego - przy większych wydajnościach);

- korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);

- filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

Przy doborze metody odżelaziania i usuwania manganu istotny jest także prawidłowy dobór płukania filtrów. W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:

- płukanie wodno-powietrzne - filtry piaskowo-żwirowe (zalecane przy większych wydajnościach);

- płukanie wodne - filtry ze złożem wielowarstwowym lub złożem Birm, Pyrolox, Turbidex;

- płukanie wodne z dozowaniem KMnO 4 - filtry ze złożem Greensand, Greensad Plus, MTM.

Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę.


Urządzenia

Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z norylu, sterowanie elektroniczne cześć przyłączeniowa. Materiał filtracyjny, złoże: Birm, Catalox, Pyrolox, Greensand, Greensand Plus, MTM, Turbidex, Filter AG, Crystal Right 100 i 200, Ecomix A i Ecomix C, Kwarc, podsypka żwirowa. Urządzenia posiadają atest PZH i certyfikat UDT. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

 

typ

25/10

25/12

25/13

27/14

27/16

27/18

średnica przyłącza

DN

gz 1"

przepływ nom.

m3/h

0,5

0,7

0,9

1,0

1,3

1,6

przepływ max.

m3/h

0,7

1,1

1,3

1,5

2,0

2,4

płukanie

m3/h

1,6

1,6

2,7

3,2

3,4

4,5

średnica zbiornika

mm

254

305

330

355

406

460

wysokość całkowita

mm

1600

1550

1600

1900

1900

1900

 

typ 28/21 28/24 31/30 31/36 31/42 31/48
średnica przyłącza DN gw 1 ½" gw 2"
przepływ nom. m3/h 2,2 3,0 4,5 6,5 9,0 11,5
przepływ max. m3/h 3,3 4,5 6,7 9,5 13,5 17,5
płukanie m3/h 5,7 6,8 11,4 16,0 19,5 22,8
średnica zbiornika mm 533 610 762 914 1070 1220
wysokość całkowita mm 1900 2000 2280 2450 2660 2800