Odżelaziacze wody

ODŻELAZIANIE, ODMANGANIANIE

     Wody podziemne charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz często obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu – od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu powodują wzrost jej barwy, mętności i specyficznego zapachu co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych oraz wewnątrz instalacji wodociągowych pojawiają się rdzawe osady, zostawione przez mieszaniny uwolnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza, czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na filtrach o odpowiednim złożu. Wybór rodzaju złoża zależy od składy fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo, czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.
     
   Proces technologiczny usuwania związków żelaza, czy manganu składa się z:
 - napowietrzania wody surowej
 - korekty odczynu wody, jeśli zachodzi taka potrzeba
 - filtracji na odpowiednim rodzaju złoża
Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo.
   
   Przy doborze technologii usuwania żelaza i manganu istotny jest także prawidłowy dobór płukania filtrów. W zależności od wybranego rodzaju złoża filtracyjnego rozróżnia się:
 - płukanie wodno-powietrzne
 - płukanie wodne
 - płukanie wodne z dozowaniem KmnO4 lub NaCl
Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę.
    Najczęściej stosowane złoża w procesach odżelaziani i odmanganiania:
 - Birm
 - Pyrolox
 - Catalox
 - Greensand
 - Greensand Plus
 - Filter Ag
 - Turbidex
 - Żwir 0,4-5,6 mm
 - Crystal Right 100 i 200
 - Ecomix A i C
    Polecane przez nas filtry i urządzenia to wysokiej klasy zbiorniki filtracyjne wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielacza. Zawór sterujący Clack WS1-2 EI, wykonany z Norylu, sterowany elektronicznie z wbudowanym przepływomierzem. Zestaw posiada część przyłączeniową i opcjonalnie: by-pass oraz elektrozawór odcinający. Materiał filtracyjny dobierany jest indywidualnie po przedstawieniu wyników analizy wody. Wszystkie komponenty urządzenia posiadają atesty PZH.
    Zalecania dla wszystkich typów urządzeń:
ciśnienie robocze 3-8 bar, temperatura wody / otoczenia max. 30-40 st. C, zasilanie elektryczne 230V/50Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy), odpływ do kanalizacji śr. 28 mm

Tabela Systemów Odżelaziania i Odmanganiania

 

 

 

 

| All Rights Reserved