Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład. Dlatego przed doborem technologii uzdatniania wody konieczne jest wykonanie analizy fizykochemicznej i lub mikrobiologicznej,  przez profesjonalne laboratorium.

Badania takie wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria kontroli środowiska, wodociągi lub laboratoria na wyższych uczelniach. Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich urządzeń oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń.

| All Rights Reserved