Sanitizer

 

Sanitizer jest jedynym oferowanym na rynku wielofunkcyjnym systemem do uzdatniania wody, usuwającym jednocześnie żelazo, mangan, twardość, amoniak, śladowe ilości siarkowodoru oraz korygującym pH (opcja - CR 100). Wyposażony jest on również w generator chloru pozwalajšcy na dezynfekcję złoża i całego systemu przy każdej regeneracji. Dodatkowš zaletš systemu jest to, że usuwa żelazo i mangan bez kłopotliwego napowietrzania i regeneruje się za pomocš solanki.

  • - Jednostopniowy, nowoczesny, automatyczny system do komlpeksowego uzdatniania wody.
  • - System składający się z jednego zbiornika może zastšpić 5 konwencjonalnych systemów: odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, usuwanie amoniaku i korekta pH. Nie wymaga żadnych dodatkowych urzšdzeń.

 Zastosowanie jednostopniowego uzdatniania znacznie zmniejsza spadek ciśnienia wody w porównaniu do konwencjonalnego rozwišzania wielostopniowego.
- Automatyczna dezynfekcja za pomocš generatora chloru bez potrzeby pompy dozujšcej i dezynfekujšcych zwišzków chemicznych.
- Eliminuje nieprzyjemny zapach powodowany przez bakterie żelaziste.
- Nowoczesny, elektroniczny system kontroli pracy monitorujšcy również stężenie solanki.
- Zapewnia doskonałš filtrację wody przy jednoczesnym łatwym płukaniu złoża.
- Typoszereg Sanitizer zawiera 10 modeli pozwalajšcych na dobór właściwego systemu w zależności od lokalnych wymagań.
 

 

Sanitizer.

 

 

| All Rights Reserved