Zmiękczacze wody

 

Zmiękczanie wody zapobiega powstawaniu osadu, kamienia w instalacjach wodnych i sprzętach gospodarstwa domowego, zapewnia tym samym wyższą jakość wody dla celów grzewczych, pralni, mycia okien.

Zapewnia również lepsze funkcjonowanie takich urządzeń jak zmywarki, żelazka, pralki, boilery, itp. Woda bardzo twarda jak i bardzo miękka jest niesmaczna, dlatego w przypadku zmiękczania wody spożywczej należy stosować mieszacz wody, który zapewni podawanie wody o dowolnej twardości. W zależności od potrzeb i życzeń klienta istnieje możliwość dołączenia do zmiękczaczy wody specjalnych mieszaczy - "by-pass", które umożliwią mieszanie wody zmiękczonej i surowej w dowolnych proporcjach, jeżeli nie jest wymagane całkowite zmiękczanie wody.

     Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła) oraz większego zużycia środków myjąco-piorących. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym - podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca 2+ ) i magnezu (Mg 2+ ) wymieniane są na jony sodu (Na + ). Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza wody zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. 

Zmiękczacze wody dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia, tj. iloczyn trzech następujących wartości: 
- twardości wody surowej [°d];
- przepływu hydraulicznego [m3 /h];
- czasu tworzenia się solanki potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej [ok. 6 h]. 

Urządzenia zmiękczające wodę mogą być sterowane: - czasowo - regeneracja następuje w zaprogramowanych odstępach dobowych, o zadanej godzinie;
- objętościowo - regeneracja następuje po zmiękczeniu zaprogramowanej objętości wody;
- objętościowo z pierwszeństwem czasowym - regeneracja następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru wody urządzenie wchodzi w regenerację po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia). 

Zmiekczacze wody mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Przed zmiękczaczem wody powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza wody i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy i przedłużenia żywotności urządzenia. Woda poddawana zmiękczaniu powinna bya również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku czśść zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).

 

.

 

  


Urządzenia

  

Wielodrogowy zawór sterujący (tłok głowicy w wykonaniu zabezpieczającym przed przedostaniem się wody twardej do instalacji podczas regeneracji złoża), przepływomierz wmontowany w przewód wody zmiękczonej (w wersji objętościowej; mechaniczny pomiar ilości wyprodukowanej wody jest nieczuły na zakłócenia spowodowane okresowymi brakami napięcia), wymiennik jonitowy z atestowaną żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki. Urządzenie posiada atest PZH (woda pitna i bytowo-gospodarcza) oraz certyfikat UDT. Zastosowane do produkcji materiały całkowicie odporne na korozję (mosiądz - w przypadku głowicy, tworzywa sztuczne i kompozyty - w przypadku pozostałych elementów) zapewniają doskonałą trwałość urządzenia. Prosty sposób programowania sterownika, łatwość serwisowania oraz brak skomplikowanej elektroniki gwarantuje wieloletnią eksploatację nawet w trudnych warunkach. Dla wszystkich typów: ciśnienie min. 2 bar, cionienie robocze 3,5-8 bar, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy), stopień ochrony IP 44, temperatura wody/otoczenia 4-40/4-40 °C.

 

Zmiękczacze wody

 

 

| All Rights Reserved